Asiantuntevaa hammashoitoa kaiken ikäisille.

Palvelut

 • Perushammashoito
 • Protetiikka
 • Keraamiset hammaspaikat (Lue lisää: hammasvaline.fi)
 • Sillat
 • Kruunut
 • Implantit
 • TTKK-kuvantaminen
 • Suuhygienistin palvelut
 • Nukutushammashoito  (Lue lisää: aiderix.fi)
 • Lumiliner kalvo-oikomishoito

Toimintastrategia ja -tavoitteet

 • Tuottaa Varkauden ja Rantasalmen kuntien alueella laadukkaita hammashoitopalveluja.
 • Hammashoidon tulee pyrkiä säilyttämään asiakkaan PURENTA mahdollisimman hyvin läpi elämän tai kuntouttamaan purenta toimivaksi.
 • Hammaskolmion tulee pysyä alueella edistyksellisenä hammashuollon palveluja tuottavana yrityksenä. Se pyrkii kehittämään palvelukonsepteja mahdollisimman hyvin terveyttä ylläpitäväksi.
 • Asiakkaalle annetaan selkeä informaatio eri hoitovaihtoehdoista.
 • Perusarvona korostetaan asiakastyytyväisyyttä, toiminta perustuu lakiin potilaan oikeuksista.
 • Pyritään takaamaan hoidon saatavuus ja oikea-aikaisuus.
 • Tarjotaan purennankuntoutushoitoa aikuispotilaille keskivaikeissa tapauksissa.
 • Pyritään yhteistyössä potilaiden kanssa lisäämään heidän motivaatiotaan hammashoitoon ja omahoitoon.
 • Tarjotaan säännöllisiä, yksilöllisiä hoitovälejä.
 • Koulutetaan henkilökuntaa säännöllisesti, esim. täydennyskurssit.
 • Tarjotaan palveluita korkeatasoisilla välineillä, esim. digitaaliröntgen, poikittaisleike tomografia.
 • Informoidaan potilaita hammashoidon erikoisalueista ja tarvittaessa ohjataan hoitoon erikoishoidon yksiköihin.
 • Täydennetään talousalueen perushammashoitopalveluita esim. tarjoamalla implanttihoitoa.
 • Autetaan ympäristökuntien ruuhkautuneita terveyskeskuksia resurssien mukaan.
 • Laatukäsikirjan laatimiseen pyritään varaamaan aikaa.
 • Asiakastyytyväisyyttä pyritään kartoittamaan asiakaspalautejärjestelmällä säännöllisin välein.

Implanttikantoisen hammaskruunun hoidon kulku

Ensimmäinen käynti

 • Esitiedot potilaasta :Sairaudet, lääkitys jne.
 • Kliininen tutkimus ja röntgentutkimus.
 • Hoidon suunnittelu yhdessä potilaan kanssa. Selvitetään eri vaihtoehdot.

Toinen käynti

 • Implantin asetus paikalleen. Paranemisaika 3-5kk

Kolmas käynti

 • Digitaalinen jäljennös kruunun valmistusta varten

Neljäs käynti

 • Kruunun asennus paikalleen

Viides käynti

 • Jälkikontrolli 1vk -3kk kuluttua

Kustannus hoidolle 1600 € / yksikköhammas (ei sisällä mahdollisia luusiirteitä tai väliaikaiskruunuja)

Asiaa hammashoitopelosta

Pelkoa aiheuttaa: kipu, neulakammo, epäonnistuneiden hammashoitokertojen aiheuttamat muistikuvat ja kokemukset, oma hammashoidon laiminlyönti, mielikuva omista hampaista ja niiden kunnosta on negatiivinen, hampaat on todella huonossa kunnossa ja mielikuva niiden kuntoutuksesta on epätoivoinen, kustannusten välttäminen, kivun välttäminen, tukehtumisen pelko, nielurefleksin hallitsemattomuuden tunne jne.

Pelon hallinnassa auttaa: Luotettava hoitosuhde hoitavaan henkilökuntaan, joka kuuntelee ja ottaa pelon aidosti tosissaan, kiireetön hoitotapahtuma, joka perustuu hyvään suunnitteluun hoidon kulussa ja se on potilaan odotusten ja tavoitteiden mukainen. Potilaalle sopiva instrumentaatio.

Pelkopotilaan hoito: Kivuton hoito potilaan sietokyvyn mukaan, luotettava tapa ilmoittaa tuntemuksista itse hoitotilanteessa eli jatkuva kommunikaatio, kivuton puudutus, esilääkitys suun kautta tai nukutus.

Nukutushammashoito: Kun ei löydy muuta sopivaa tapaa hammashoidon kokonaishoitoon tai johonkin sen osa-alueeseen.

Edut: Ei useita käyntikertoja, ajansäästö, mahdollisuus päästä eroon hoitopelosta kun toimenpiteet jatkossa helpompia.
Haitat: Hoidon tason saavutettavuus, ei poista pelon syytä, ei täysin riskitön, lisäkustannus.

Toimimme vastaanotollamme näiden periaatteiden mukaisesti myös välttääksemme aiheuttamasta hammashoitopelkoa!

Aikaa varatessasi kerro hammashoitopelosta, jotta osaamme varautua tilanteeseen oikein!

Puoli voittoa hampaillesi on kun aika on varattu! Älä peruuta aikaasi ilman hyvää syytä!

Tehdään yhdessä hampaillesi hyvä olo.